Reguleringsplan for Brattåslia (planID 784) er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Den 24.09.2021, i sak 554/21, vedtok kommunen forslag til endring etter enklere prosess av reguleringsplan for Brattåslia ved administrativt vedtak på delegert myndighet.

Om endringen

Endringen innebærer at det tillates avkjørsel direkte fra Merkurvegen for én bolig, Merkurvegen 19 B, i BKS1 (se plankart og øvrige saksdokumenter). Opprinnelig plan tillater avkjørsel for boligene i BKS1 via privat vei, SKV.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 20.10.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt Byutvikling v/Hans Magnus Kåsi Kristensen på e-post hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Administrativt vedtak, datert 24.09.2021
  2. Revidert plankart, datert 24.09.2021
  3. Reviderte bestemmelser, datert 24.09.2021
  4. Opprinnelig plankart, vedtatt 13.06.2019
  5. Opprinnelige bestemmelser, vedtatt 13.06.2019
  6. Varseldokumenter, inkl. forslagsstillers planbeskrivelse, datert 05.07.2021
  7. Innkomne merknader
Til toppen