Reguleringsendring for kvartalet Slottsbrugata, Hovenggata, Assuransegata og Storgata (planid 210) - er nå godkjent

Innhold

Den 4. mai, i sak 26/21 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling reguleringsendring for kvartalet Slottsbrugata, Hovenggata, Assuransegata og Storgata.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger i kvartalet Slottsbrogata, Hovenggata, Assuransegata og Storgata.

Hensikten med planendringen er å legge til rette for videre utvikling av forretningsvirksomheten, bedre interne kommunikasjonslinjer og utearealer, og utbygging av nye lokaler, samt bevaring kulturmiljø.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 18. juni. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen med vedlegg

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Geoteknisk vurdering
  4. Notat Grunnteknikk
  5. Merknader
  6. Kart over området som blir berørt
  7. Terrengsnitt
  8. Saksframlegg
  9. Vedtak UMB
Til toppen