Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Vetle Mules veg 6 og 8

Innhold

Ario AS starter på vegne av Tore Thorsteinsen opp privat arbeid med reguleringsplan for Vetle Mules veg 6 og 8.

Mule 6 8

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 11.11.2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet utgjør 8,5 daa og tar for seg eiendommene gbnr. 59/6 og 59/34. Planen har planID 789. Hensikten med planen er å legge til rette for en ny boligenhet og garasje med tilhørende tennisbane og drivhus, samt heving av eksisterende badehus.

Planområdet er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Deler av planområdet ligger i 100-metersbeltet.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

Har du kommenter?

Disse sendes til:

Arild Sannes på epost arild@ario.no eller pr. brev, postadresse Ario AS, Olavsgate 4, 3916 Porsgrunn innen 11.11.2021.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen