Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Versvika

Innhold

Asplan Viak AS starter på vegne av Nye Veier AS opp arbeid med reguleringsplan for Versvika.

Versvika

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 9.10.2019. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Kart med planområdet

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere midlertidig anleggsvei og kai i Versvika, samt areal for mellomlagring av steinmasser. Bakgrunnen for tiltaket er behovet for å sikre levering av overskuddsmasser fra vegprosjektet E18 Langangen-Rugtvedt i anleggsperioden. Frakten vil foregå på ny anleggsvei fra Skjelsvikdalen til Versvika, og videre på lekter i Frierfjorden. Tiltakene er midlertidige, og arealene vil bli tilbakeført til gjeldende formål etter anleggsperioden.

Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskriftens § 8. Planen vil likevel belyse midlertidige og permanente virkninger for naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv og naturressurser (landbruk). Trafikk- og støyforhold i anleggsperioden for eksisterende bebyggelse vil også bli belyst.

Har du kommenter?

Disse sendes til:  Asplan Viak AS, pb. 393 Sentrum, 3701 Skien eller e-post anne.haukland@asplanviak.no  

Kopi til: Porsgrunn kommune, Pb. 128, 3901 Porsgrunn eller postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innen fristen den fristen den 9.10.2019.                                                                    

 

Til toppen