Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Skavraker, planID 787

Innhold

Børve Borchsenius starter på vegne av grunneier på gbnr. 70/3. opp privat arbeid med reguleringsplan for Skavraker.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 28.10.2019. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Varselbrev
  3. Varslingskart

Beskrivelse av planarbeidet

Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4.Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger i konsentrert småhusbebyggelse på gbnr. 70/3. Riving av eksisterende bebyggelse på eiendommen skal vurderes og avklares som ledd i arbeidet. Gbnr. 70/13 og 70/46 inngår også i planområdet, men planlagt utbygging omfatter ikke disse naboeiendommene.

Har du kommenter?

Disse sendes til:

Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3915 Porsgrunn/ post@borveborchsenius.no                                             

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Frist for uttale er 28.10.19.

Til toppen