Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Njålsveg 4-6 på Vallermyrene

Innhold

Asplan Viak AS starter på vegne av Njålsveg 4-6 AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Njålsveg 4-6.

Njålsveg

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 4. desember 2019. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av boliger på Njålsveg 4 og 6. Planområdet er 4,7 dekar og lokalisert på Vallermyrene, og PlanID er 393. Planen vil delvis erstatte reguleringsplan fra 21.12.1965 der eiendommen er regulert til boligformål. Det varsles også mulig forhandling om utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven.

Har du kommentarer?

Disse sendes til: 
eli.eikeland@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, pb. 393 Sentrum 3701 Skien

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen