Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Heistad Marked

Innhold

Sweco Norge AS starter på vegne av Heistad Marked AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Heistad Marked.

Heistad Marked

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 15.05.2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er lokalisert i Porsgrunn kommune, og har et areal på 8,3 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsbebyggelse for Heistad Marked med næring/publikumsrettet virksomhet på gateplan og boliger i øvrige etasjer. Planen legger opp til tilhørende infrastruktur og leke- og uteoppholdsareal.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel er avsatt til framtidig boligbebyggelse.

Har du kommenter?

Disse sendes til:

siv.wiersdalen@sweco.no eller pr. brev.

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no

eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn        

Til toppen