Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Ekrevegen i Porsgrunn kommune

Innhold

Asplan Viak AS starter på vegne av Moen Eiendom AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Ekrevegen med PlanID 653.

Varslingskart Ekrevegen

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 11.11.2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger på deler av eiendommen gnr/bnr 51/1. Planområdet er ca. 9 dekar og er lokalisert på Søndre Tveten. Det varsles også mulig forhandling om utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven. Planen vil delvis erstatte reguleringsplan «Tveten søndre». Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning

Har du kommenter?

Disse sendes til: anne.haukland@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, pb. 393 Sentrum, 3701 Skien

Kopi av uttalelse kan sendes til:postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen