Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Breidablikkbakken 27 og 29, planID 261

Innhold

Asplan Viak AS starter opp, på vegne av Moen Eiendom AS, privat arbeid med reguleringsplan for Breidablikkbakken 27 og 29.

Breidablikkbakken 27

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen 10.08.2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Kartskisser/illustrasjoner

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i  Breidablikkbakken 27 og 29. Planområdet er ca. 2,7 dekar og er lokalisert på Breidablikk. I kommuneplanens arealdel er planområdet disponert til boligformål. 

Har du kommenter?

Disse sendes til:

lars.krugerud@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, Pb 393 Sentrum, 3701 Skien.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen