Nå settes det i gang endring av Kommuneplanens arealdel 2018–2030 for et avgrenset område på Herøya

Innhold

Porsgrunn kommune varsler oppstart av endring av kommuneplanens arbeid innenfor et avgrenset område innenfor gnr 56 bnr 1.

Hensikten er å legge til rette for boligbygging. Varslingen skjer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-17. Bakgrunnen for endringen er vedtak av arealdelen 2018-2030 i Bystyret 13.06.19, der det samtidig ble vedtatt å sette i gang en prosess med planendring for området.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 15. november 2019.  

Beskrivelse av planarbeidet

Området ligger ved Kirkeåsvegen/Fogtegata på Herøya. Del av området ble spilt inn ved siste revisjon av arealdelen og ble da konsekvens­utredet, men ble ikke lagt inn som forslag ved offentlig ettersyn. Konsekvensutredningen for området ligger ved, og vi bli utvidet og oppdatert.

Viktige dokumenter

  1. Brev datert 04.10.19 med varsel om endring
  2. Konsekvensutredning for innspillsområde 67 Kirkeåsvegen

Har du kommentarer? Disse sendes til:
Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn
eller til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Til toppen