Kommunedelplan for kultur er nå på høring

Innhold

Den 23.08.23 i sak 34/23 vedtok Utvalg for barn, unge og kultur at forslag til Kommunedelplan for kultur i Porsgrunn 2024 – 2036 skal sendes ut på høring og til offentlig ettersyn.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter på planforslaget fram til fristen den 23. oktober 2023.

Her finner du plandokumentet, og kan komme med innspill.

Kulturplan Porsgrunn
Til toppen