Karbonfangst Norcem Brevik - Høring av konsekvensutredning

Innhold

Norcem ønsker å etablere et fangstanlegg for karbondioksid på sin sementfabrikken i Brevik. Dette er en del av bedriftens strategien for å kunne produsere sement med et lavest mulig CO2-utslipp.  Tiltaket er nå konsekvensutredet.

Konsekvensutredning karbonfangst
Høringsbrev karbonfangst

Eventuelle merknader til meldingen sendes med e-post eller brev til Multiconsult:

Multiconsult ved Vegard Meland
Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo
E-post: vegard.meland@multiconsult.no

Frist: 16. desember 2019

Til toppen