Hva mener du om forslaget til planprogram for reguleringsplan for E18 Preståsen-Kjørholt?

Innhold

Den 4. mai, i sak 25/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til planprogram for reguleringsplan for E18 Preståsen-Kjørholt, planid 841, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

E 18

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planprogrammet fram til fristen den 5. juli. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-9.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet for E18 Preståsen – Kjørholt strekker seg fra nordre portal i Preståstunnelen, gjennom Skjelsvikdalen, Brattåstunnelen, Rød og Steinbrekka til nordre portal i Kjørholttunnelen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny E18 på strekningen Preståsen – Kjørholt. Strekningen E18 Preståsen – Kjørholt inngår i Nye Veiers utbygging av delstrekningen E18 Langangen – Rugtvedt som igjen er en del av lenken E18 Langangen - Grimstad.

Vedlegg

  1. Forslag til planprogram
  2. Saksframlegg
  3. Vedtak UMB
  4. Innsigelsessak

Du kan se planprogrammet i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.
Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Ivar Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Til toppen