Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan på Tråholt?

Innhold

Den 23.01.2024, i sak 06/24 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Tråholt skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Tråholt

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 22. mars. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger ved Tråholt, sørøst for Moheim i Porsgrunn kommune. Varslet planområde er ca. 6 daa.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et botilbud for mennesker med særlige behov på Tråholt. Reguleringsformålet vil være offentlig og privat tjenesteyting.

Du kan også se planforslaget i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakte gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

 

Til toppen