Hva mener du om forslaget til endring av arealdelen for et avgrenset område på Herøya?

Innhold

Den 23.01.2020, i sak 1/20 bestemte Formannskapet at forslag til forslag til endring av kommuneplanens arealdel 2018-2030 for et avgrenset område på Herøya, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter til forslag om planendringen fram til fristen den 13. mars 2020.

Dokumenter

Høringsbrev, datert 03.02.2020
ROS Analyse Område På Herøya
Konsekvensutredning Herøya
Saksframlegg Formannskapet 230120 Sak 1 20
Saksprotokoll Formannskapet 230120 Sak 1 20

Beskrivelse av planarbeidet

Området med forslag til endring ligger på Herøya, langs Kirkeåsvegen mellom Fogtegata og Torggata. Hensikten med planendringen er å legge til rette for boligbygging på området.

Du kan se planforslaget på porsgrunn.kommune.no under Høringer, eller på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Til toppen