Har du sett det nye forslaget til gebyrforskrift i Porsgrunn kommune?

Innhold

Den 2. juni, sak 42/22 bestemte Formannskapet at Forskrift om gebyr for plan- og bygningsloven, samt etter matrikkelloven og eierseksjoneringsloven skal sendes på høring.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om forslag til forskrift fram til fristen den 12. august.

Viktige dokumenter

  1. Forskrift om gebyr for plan- og bygningsloven, samt etter matrikkelloven og eierseksjoneringsloven
  2. Følgebrev til forskrift om gebyr for plan- og bygningsloven, samt etter matrikkelloven og eierseksjoneringsloven

Beskrivelse av hensikten med forskriften

Gebyrforskriften skal sørge for finansiering av de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre.

Jobben med ny gebyrforskrift skal tydeliggjøre de ulike oppgavene kommunen har knyttet til saksbehandling etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova og hvilke kostnader dette medfører.

Gebyrforskriften skal være mest mulig rettferdig for alle; forslagsstillere, tiltakshavere og rekvirenter. Denne saken handler om strukturen til gebyrsatsene. Gebyrsatsene vil først bli kjent når forslag til kommunens budsjett for kommende år legges frem

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ebba.Friis.Eriksen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen