Har du sett det nye forslaget til gebyrforskrift i Porsgrunn kommune?

Innhold

Den 25. august 2022, i sak 55/22 bestemte Formannskapet at forslag til Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften for Porsgrunn kommune, skal sendes ut på høring.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 20. september 2022.

Viktige dokumenter

  1. Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften, Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
  2. Saksfremlegg - Høring av Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften for Porsgrunn kommune

Beskrivelse av hensikten med forskriften

Gebyrforskriften skal sørge for finansiering av de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre. Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15A-4.

Gebyrsatsene vil først bli kjent når forslag til kommunens budsjett for kommende år legges frem.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne yngvil.holt@porsgrunn.kommune.no

Til toppen