Forslag til Kommunal planstrategi 2019-2023 offentliggjøres

Innhold

Formannskapet vedtok 14. mai 2020, i sak 31/20 å offentliggjøre forslag til Kommunal planstrategi 2019-2023 for Porsgrunn kommune, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1. Vi ønsker synspunkter til forslaget, fram til fristen den 30. juni 2020.

Planstrategien inneholder bl.a. en vurdering av kommunens samlede planbehov i bystyreperioden.

Viktige dokumenter

  1. Forslag til Kommunal planstrategi 2019-2023 for Porsgrunn kommune
  2. Vedlegg – Oversikt over gjeldende planer 2020
  3. Vedtak og saksframlegg Formannskapet 14.05.2020, sak 31/20

Dokumentene kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du synspunkter på forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kristin B. Vindvad, kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen