Endring av reguleringsplan for Elverhøy, planID 259, er nå godkjent

Innhold

Den 23.11.21, i sak 21/17907. vedtok Utvalg for miljø og byutvikling forslag til endring av reguleringsplan for Elverhøy, planID 259.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger rett ved mellom Gamle Uredd og Kjølnes ungdomsskole, rett ved gangforbindelsen over elven.

Hensikten med planendringen var å fjerne bestemmelse 2.1.3 fra planbestemmelsene. Grunnen var at de forhold bestemmelse 2.1.3 omhandler er tilstrekkelig ivaretatt i lovens ansvarssystem og planens bestemmelse 2.1.1. Samtidig medførte bestemmelsen økt saksbehandlingstid og uforholdsmessig ressursbruk fra administrasjonen, politikere og utbyggere.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 17. januar 2021. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Marius Lid på marius.lid@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen