Begrenset høring angående krigsetterlatenskaper i forbindelse med reguleringsplan for Nedre Frednes (planID 391)

Innhold

I forbindelse med de videre arbeidene med reguleringsplanen Nedre Frednes (planID 391), ble det avdekket potensiell fare for å finne krigsetterlatenskaper på planområdet. I den forbindelse har kommunen foreslått at det legges inn nye bestemmelser og det settes en hensynsone på hele planområdet.

Nedre Frednes

Forslaget legges nå frem til begrenset høring med frist den 11.03.2022
Rapportene og viktige dokumenter ligger i lenker under:

Innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Merk innspillet med «Nedre Frednes (planID 391)» 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi M. Østby på epost heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Til toppen