Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

Alkoholpolitisk handlingsplan for Porsgrunn kommune skal rulleres. I den forbindelse legges forslag til ny plan ut til høring. 

Dersom du har synspunkter til forslaget, sender du det til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller til Porsgrunn Kommune, Servicesenteret, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Merkes med saksnummer 20/02286

Høringsfrist: 13.mars

Alkoholpolitisk handlinsplan 2020-2024

Til toppen