Eiermeldingen skal bl.a. bidra til ønsket politisk styring og kontroll ved å gi rammer til valgte deltakere på generalforsamling og til representantskap. Også styremedlemmenes rolle og ansvar i ulike selskap, er omtalt.

Til toppen