Tilskudd til anleggsutvikling

Innhold

Idrettslag-/foreninger kan søke om inntil 20 % kommunalt tilskudd til anleggsutvikling for sine privateide anlegg. Beregning av den kommunale andelen baseres på netto kostnader til anlegg, etter fratrukket spillemidler og mva.

Tilskudd til anleggsutvikling innvilges etter det enkelte tiltaks prioritering i "Hovedplan for idrettsanlegg".

Les mer om retningslinjene her.

Søknadsfristen for 2019 er 1. september.  
Det er ikke eget søknadsskjema for ordningen

Ordningen administreres og følges opp av Porsgrunn kommune, Virksomhet for kultur og idrett, idrettsavdelingen.

Søknad sendes: 
Porsgrunn kommune, 
Virksomhet for kultur og idrett
Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Kontaktperson Jørgen Olsvoll tlf. 915 59 502

Til toppen