Spillemiddeltilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Innhold

Det kan søkes om tilskudd fra spillemidlenes overskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen.

Søkere kan være kommuner, idrettslag, velforeninger eller sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. Anlegg det skal søkes til, må være med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Før søknad sendes inn må anlegget ha fått en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunnen. Frist for innsending av dette er 1. september. Det er ikke noe eget søknadsskjema for forhåndsgodkjenningen.

For mer informasjon kontakt Jørgen Olsvoll ved idrettsavdelingen under Virksomhet for kultur og idrett. Tlf: 915 59 502.

Søknad om forhåndsgodkjenning sendes til Porsgrunn kommune, Virksomhet for kultur og idrett, idrettsavdelingen, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Dersom forhåndgodkjenning blir gitt, er det søker selv som fyller ut spillemiddelsøknaden.

Søknadsskjema og informasjon om tilskuddsordningen finner du på http://www.idrettsanlegg.no/. 
Søknaden skal sendes inn elektronisk via søknadsskjema på nevnte internettside.

Søknadsfrist for spillemiddelsøknader er 1. november

Til toppen