Skiløyper

Innhold

Oversikt over løypenettet i Porsgrunn

Oppdatert status for når løypene er preparert og kart over løypene finner du på skisporet.no

Sjekk Ørn sine sider for skiforhold på Jarseng, http://www.iforn.no/

Vi ønsker alle velkommen i løypene våre. De som har med seg hund, må huske å fjerne hundeskitten fra løypetraseen. Ikke hyggelig å få skitt under skia, og heller ikke noe pent syn langs løypene.

Det er også en stor fordel å ikke ha med hunden på tur i nypreparete løyper. Hvis en venter til neste dag har løypene satt seg, og hundene lager ikke uønska spor.

Vi henstiller også folk til å ikke gå til fots i skiløypene.

Langangen – Kjose 

Nøklegård – Langevannstua – Enigheten – Saga:

Parkeringsplassen (180 biler) er som tidligere. Parkering mot avgift.

Ta av fra nye E18, avkjøring 48 mot Langangen. Etter 500m ny rundkjøring, ta til venstre mot Kjose (dvs tidligere E18). Denne følges 500m før man tar til venstre som man gjorde før (Obs foreløpig ingen skilting her). Etter nye 100m ta til høyre (Langangsvegen). Herfra er innkjøring til parkeringsplassen som tidligere, og avkjøring fra Langangsvegen er skiltet.

Løypenettet består av vel 25 km med skiløyper. Halvpart skogsløyper, og halvpart langs skogsveier. Fine slake og småkuperte løyper. For mer info om løyper og terreng henvises til Porsgrunns nye turkart (2009). Utgitt av Telemark Turistforening. Helt oppdatert løypekart finnes på https://www.langangen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=163

I skisesongen har Kjose IL servering på Langevannstua på søndager fra kl 11 – 14.30. 

Stridsklev - lysløypa

Ca. 2,1 kilometer lang og går dels i skogsterreng og dels på jorder. Mulig å starte flere steder, for eksempel på Flåttenjordene eller ved forballbanen ved Stridsklev skoler.
Lyset er på fram til kl. 23.00.

Stridsklev - turløypa

Er en forlengelse av lysløypa. Dette er det som blir kalt Urædd løypa, og denne ca 7,5 km lange løypa er fra 2017 også lyssatt store deler av veien. Mangler kun området ved Folkehøyskolen. Følger i hovedsak yttergrensene for bebyggelsen på Stridsklev og Hovet, via Grenland Folkehøgskole og fram til Flåttenjordene og Stridsklev skoler. For det meste i skog og på jorder, men er også innom tettbebyggelsen.

Heistad - lysløypa

Starter ved Heistadhallen i Lundedalen, følger dalen innover mot E18 og gjør noen svinger tilbake ved skileik-anlegget til IL Hei sør for Brattås, tilbake til utgangspunktet via Grava. I alt ca. 3,5 kilometer, hovedsakelig på jorder, men også litt i skogsterreng. Lyset i løypa er på til kl.23.00.

Det er til vinteren 2018/2019 på plass en ny trasee i område rundt forballbanene. Denne løypa brukes til rulleski når det ikke er snø. I tilknytning til denne er det også et nytt skileik anlegg.

Nytt kart over løypene.

Porsløypa - lysløpa på Vestsida

Starter i Heigata , og har tilsammen 2,5 km. løyper. Går i skogsterreng.

Kjølnesløypa

Går både i skogsterreng og på åpne marker opp forbi Bjerktvedt og Høgseth. Løypa er koblet sammen med Kleppløypa ved Jarseng. Løypa fra Kjølnes og opp til lysløypa på Jarseng er 4,7km. lang.

Denne løypa vil dessverre ikke bli kjørt opp vinteren 2023 / 2024. Vi håper å være klare neste vinter.

Bjørkedalen - lysløypa

Er 3,3 kilometer lang og starter ved skolen i Bjørkedalen. Den går via Lunde, Kvestadåsen og Flogstad tilbake til skolen. Lyset er på mellom kl. 16.30 og 22.00. Går både over jorder og i skogen.

Oklungen- Nordkollen- Bjønnessetra. 

På nordsida av Oklungen- vannet. Løypen går over Nordkollen mot Bjønnes- setra og snuplassen ved Farris.

Oklungen - Tjennane

Samme startpunkt som løypa over. Etter dele, fortsetter denne løypa til høyre forbi Tjennane, og inn til Bjønnes setra. Den er målt til 10,6km t/r.

Jarseng - lysløypa

Lysløype, med flere ulike sløyfer, med en total lengde ca.3,3km. Det er lys på disse løypene hele kvelden.
Det er også turløyper til Hørta, Klepp og rundt Jarsengkollen. Tilsammen er det ca. 20 km. med skiløyper.

Skiskytteranlegg og skilekområde.

Henvendelser

Anne Straume Humborstad  telefon 90 64 81 22
anne.humborstad@porsgrunn.kommune.no

Til toppen