Spilletider utendørs

Innhold

Hvor sent arrangør kan spille musikk og lage lyd utendørs i Porsgrunn kommune bygger på administrative vurderinger med bakgrunn i følgende forhold:

Planer og veiledere

  1. Alkoholpolitisk handlingsplan (opphør av musikk kl.23, men unntak kan bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med spesielle arrangement)
  2. Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse (denne sier at det er vanlig å godta inntil seks dager med konserter/arrangementer i løpet av et år, på områder hvor naboer kan utsettes for støyplage. Men det er opp til lokale myndigheter å velge om de vil gjøre unntak fra normtiden, hvor mange unntak som skal gis og til hvilke klokkeslett)
  3. Den opprinnelige arrangementshåndboken fra 2009 sier at det i Porsgrunn er en restriktiv holdning til fremføring av musikk utendørs etter kl. 23:00. I de fleste tilfellene gis det ikke dispensasjon til å spille musikk utendørs etter kl. 23:00.

Dette gjelder i Porsgrunn

Følgende ordning gjelder i Porsgrunn kommune, etter avtale med miljørettet helsevern og politiet:

Festivaler som går over flere dager kan ikke regne med å spille livemusikk fra stor scene utendørs til kl.01.00 mer enn en kveld.  For den øvrige festivaldag kan det regnes med å spille livemusikk fra stor scene utendørs senest til kl. 24:00. For sammenhengende festivaldager utover dette må det regnes med at livemusikk utendørs avsluttes kl. 23:00.

Større arrangement

Søknader om større arrangementer blir behandlet fortløpende, og kommunen vil koordinere tilgangen til å spille musikk etter kl. 23:00 i områder hvor naboer kan utsettes for støyplager. Vi jobber for en balanse mellom gode forutsetninger for liv i byen og godt naboskap mellom boende og arrangement.

Arrangementer på privat grunn er også omfattet av praksisen. Det er politiet som behandler søknader om utvidet spilletid for arrangementer på privat grunn.

Vi henviser til Helsedirektoratets veileder for musikkanlegg og helse og anbefalte grenseverdier for støy:

helsedirektoratet.no - Musikkanlegg og helse, veileder til arrangører og kommuner

 

 

Til toppen