Museum

Innhold

Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum, som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed" (Definisjon av museum, vedtatt av International Council of Museums i København i 1974).  

Museumsmelding Porsgrunn kommune ble vedtatt av bystyret våren 2018. Arbeidet med meldingen er gjennomført som en prosess med involvering og medvirkning fra Brevik Historielag, Porsgrunn Historielag, Stiftelsen Porsgrunnsmuseene og Telemark Museum.

For å få en fin og grundig oversikt over museumslandskapet i Porsgrunn, så kan du lese hele meldingen her.

Museumsmeldingen
Til toppen