Kunst

Innhold

Porsgrunn har et rikt og variert kunstliv. De kunstneriske tradisjonene i kommunen går langt tilbake i tid og har vært en viktig del av byens og kommunens identitet.

I tidligere tider har en rekke bymalere gjort seg bemerket, langt ut over byens grenser, og ikke minst åpnet byens porselensfabrikk sine atelier for en rekke kunstnere, noe som har gitt oss en rik kunsthåndverkstradisjon. I vår tid har flere institusjoner gjort seg nasjonalt og internasjonalt bemerket for sin satsning på samtidskunst.

I tillegg har kommunen flere ordninger som støtter opp om og initierer kunstnerisk aktivitet. Det avsettes midler til kunstprosjekter og utsmykkingsoppdrag i forbindelse med alle nybygg og større restaureringsarbeider, og kommunen har også to stipender – et for generell kunst og et øremerket porselensfeltet – som hvert år deles ut av fagjuryer.

Foruten en rekke fremtredende profesjonelle kunstnere, huser kommunene også en rekke aktive miljøer som inkluderer alt fra mer konvensjonelle male- og fotoklubber til mer uortodokse kunstnerkollektiv – se noen av dem i listen nederst på siden.

Kunst er en viktig del av kommunens formidlingsordning. Hvert år får hudrevis av skoleelever førstehånds erfaringer med ulike kunstuttrykk gjennom vår DKS-ordning. Formidlingen har alltid en praktisk side, der elevene får prøve ut sine kunstneriske ferdigheter selv. I tillegg holdes det jevnlig kurs og workshops gjennom flere av de andre institusjonene i byen, som Porselensmuseet og Kunsthall Grenland. Det er også lignende opplegg blant annet for barnehagebarn og seniorer.

Porsgrunn kommunes Kunstsamling

Porsgrunn kommune har selv en stor kunstsamling. Den består av en rekke innkjøpte arbeider, offentlige utsmykkinger, oppdragskunst i forbindelse med nybygg og diverse gaver. Mange av verkene kan du se når du beveger deg rundt om i byen, men mange er vanskelig tilgjengelig. Blant annet har kommunen er svært omfattende samling norsk etterkrigsgrafikk. Porsgrunn Kommune har publisert et utvalg av kunsten på Digitalt Museum. Her finner du også artikler om sentrale deler av samlingen.

Se mer her

Utsmykkingsordningen

Porsgrunn Kommune innførte i 1994 en ordning om at 1 % av byggebudsjettet for nye bygg, skal avsettes til kunstneriske prosjekter. Tanken er at kunst skal være en naturlig del av omgivelsene på skoler, barnehager, idrettsbygg og sykehjem og andre kommunale arenaer. På denne måten ønsker kommunen å berike omgivelsene til glede for dagens og morgensdagens innbyggere, og alle de mange brukerne av offentlige bygg og anlegg. Ved nybygg og større rehabiliteringer utlyses utsmykkings-konkurranser eller kunstnere inviteres til å komme med forslag til utsmykkinger. Kunstnere brukes også til å stå for en gjennomgang og løfte frem eksisterende kunst ved for eksempel ombygginger. Kunst vekker alltid ulike følelser og reaksjoner. Håpet er at kunstverkene kommunen smykker sine anlegg med uansett skaper nysgjerrighet og engasjement – aldri likegyldighet. Kunst appellerer til sansene og vår oppfattelse av en plass, og skal være med på å gjøre hverdagen mer inspirerende for kommunens ansatte, brukere og alle besøkende.

Porsgrunn Kommunes kunststipend 

Den årlige stipendutstillingen, som arrangeres av Telemark Kunstsenter, er en god og viktig mønstring av kunstnere med tilknytning til Telemark. Porsgrunn kommune har gjennom en årrekke bidratt til stipendutstillingen med et kunstnerstipend, der vinneres velges ut av en oppnevnt fagjury.

Les mer her

Porsgrunn kommunes kunstinstitusjoner

Porsgrunn Kommune støtter også flere kunst-institusjoner og andre aktører lokalt. Disse er viktige bærere av så vel kulturhistoriske tradisjoner som samtidige kunstneriske strømninger.

Kunsthall Grenland

Kunsthall Grenland er en regional visningsarene for samtidskunst. Siden oppstarten i 2013 har kunsthallen holdt en rekke utstillinger og prosjekter i galleriet på Ælvespeilet Kulturhus. Kunsthallen har et internasjonalt nettverk, og foruten fremtredende nasjonale kunstnere har de samarbeidet om en rekke nordiske og europeiske prosjekter. Flere av disse prosjektene har fått stor nasjonal oppmerksomhet. Kunsthallen er initiativtaker til og prosjektleder av den nasjonale kunstfestivalen Greenlightdistrict, og drifter også porselensverkstedet 1400 grader på Porsgrunn porselensfabrikk.

Les mer her

Porselensverkstedet 1400 grader

Dette er et verksted og senter for samtidsporselen. Verkstedet står for kunstnerisk produksjoner, kunstner-opphold, workshops, foredrag og formidling. Verkstedet ble etablert i 2015, og har siden hatt gjesteopphold for en rekke kunstnere. Verkstedet samarbeider tett med Porsgrunn Porselensfabrikk. Verkstedet ligger vegg i vegg med porselensfabrikken, og er dermed i direkte tilknytning til eksisterende produksjons- og kompetansemiljø. Andre viktige partnere er Porselensmuseet og eiendomsselskapet Bratsberg. 1400 grader er en del av Nordisk Porselensforum, som startet opp i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom institusjoner, kuratorer og formidlere og keramiske kunstnere i Norden. 

Les mer her

Porselensstipendet

Porsgrunn Kommune har opprettet et Porselensstipend rettet mot profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere, som jobber med porselen som materiale. Porselen er en viktig del av Porsgrunns kulturarv, identitet og særpreg. Det har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter. Dette for å inspirere til videre arbeid med et materiale som er en svært viktig del av kulturarv, identitet og særpreg. Vinneren utpekes av en jury, og mottar et stipend på kr. 25 000. Vinneren får også et arbeidsopphold ved porselensverkstedet 1400 grader. Stipendet deles ut av Porsgrunn Kommune i samarbeid med Kunsthall Grenland / Porselensverkstedet 1400 grader.

Les mer her

Greenlightdistrict

Dette er en kunstbiennale, som har som sitt fokus møtet mellom kunst og aktuelle regionale samfunnsspørsmål i Grenland – særlig problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Festivalen avholdes annethvert år, og velger for hver nye omgang et tema som utforskes gjennom kunstprosjekter, workshops, seminarer og faglige møteplasser mellom kunstnere, forskere og næringsliv. Greenlightdistrict ble første gang avholdt i 2017, og er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Skiens Kunstforening.

Les mer her

Porsgrunn Kunstforening

Dette er en av Norges eldste kunstforeninger, stiftet tilbake i 1957. Etter noen år der foreningen gjennomførte opprettelsen av kunsthall Grenland, står den igjen på egne ben og er en aktiv formilder av lokal og nasjonal kunst. Foreningen har mye av sin aktivitet knyttet til Prosjektrommet på Ælvespeilet Kulturhus, men tar også andre og mer ukonvensjonelle plasser i bruk. Foreningen står også for en rekke andre aktiviteter, slik som foredragsserier, filmvisninger og konserter.

Les mer her

Andre kunstaktører av interesse

Det finnes flere lokale institusjoner og foreninger, som gjør en viktig jobb med å formidle kunst i Porsgrunn Kommune. Her finner du lenker til noen av dem:

Telemark Kunstsenter

Porselensmuseet

Porsgrunn Malerklubb

Porsgrunn Foto og Videoklubb

Gruppe 9

Galleri Osebro

Galleri Something Else

Til toppen