Den kulturelle skolesekken

Innhold

I Porsgrunn kommune får alle grunnskoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken  delta, og oppleve kunst og kultur, hvert år på skolen og på våre kulturarenaer.

Porsgrunn var tidlig ute med å etablere en slik ordning. Allerede i 1998 ble planen vedtatt. Våren 2008 ble planen revidert og politisk behandlet i BUK, som gav sin tilslutning til planen.

Det er en 4-årig plan for arbeidet ,godkjent av Hovedutvalg for barn, unge og kultur (BUK). Vi har et program for hvert halvår, som sikrer at elevene gjennom skolegangen skal lære å kjenne byen sin, komme inn på museum, gå på kino, få opplevelser på Ælvespeilet kulturhus, lære å kjenne og bruke biblioteket og gå på kunstutstillinger. Egen aktivitet er viktig.
I tillegg får elevene oppleve teater, dans, forfatterbesøk og konserter o.a  på egen skole.

Spørsmål

Lurer du på noe, kontakt kommunekoordinator Tone Valland
Tone.valland@porsgrunn.kommune.no eller telefon: 48 05 95 33

Til toppen