Den kulturelle skolesekken

Innhold

I Porsgrunn kommune får alle grunnskoleelever mulighet til å oppleve kunst og kultur på skolen og på kommunens kulturarenaer.

Kykeliky2016 Larsopstad 124 1400X650

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Kunst og kultur i Porsgrunn

Alle grunnskoleelever får oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet i DKS er av høy kvalitet, og viser hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Gjennom DKS lærer elevene byen sin å kjenne ved å besøke museum, gå på kino, få sceneopplevelser på Ælvespeilet kulturhus, gjøre seg kjent med biblioteket og besøke kunstutstillinger. I tillegg får elevene oppleve teater, dans, forfatterbesøk, konserter og annet på sin egen skole. Foruten lokale tilbud, får også grunnskoleelevene i Porsgrunn tilbud om egne fylkeskommunale DKS-forestillinger, som er ute på turné i kommunene.

Organisering

Porsgrunn kommune var tidlig ute med å etablere ordningen, og siden 1998 har elevene vært sikret et bredt kulturprogram. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Samarbeidet omfatter alle grunnskoler og videregående skoler i Norge.

For mer info og program, se DKS Vestfold og Telemark.

Lurer du på noe, kontakt Lars Aas: lars.Aas@porsgrunn.kommune.no  / tlf: 93 48 13 43

Til toppen