Den kulturelle bæremeisen

Innhold

Porsgrunn kommune satser på kunst og kultur for barn i barnehagen.

Bæremeis Logo

Via den kulturelle bæremeisen får barnehagebarn oppleve billedkunst, teater, dans, litteratur og musikk produsert og formidlet av profesjonelle kunstnere. De fleste opplevelsene finner sted i barnehagen, men det er også forestillinger på biblioteket, i Ælvespeilet og på andre arenaer.

Organisering

Virksomhet for kultur i Porsgrunn kommune er ansvarlig for ordningen, og håndterer programmering, administrasjon og koordinering. Barnehagene har en kulturkontakt som sørger for forankring i barnehagen. Barnehagen er også arrangør og tilrettelegger av forestillingene som kommer til barnehagen. Pr.  januar 2021 er det 18 barnehager som er med i ordningen, både private og kommunale.

Bæremeisen fungerer som en medlemsordning hvor barnehagene betaler en fast pris per barn for å være med. De får da 4-5 kulturopplevelser/forestillinger pr år. Innholdet er i hovedsak rettet mot barn mellom 3 og 6 år, men vi gir også tilbud til de minste barna

Rammeplan

Den kulturelle bæremeisen er forankret i rammeplan for barnehagen: «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former (...).

(...) Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre»

Kontaktperson er Karen Dalevoll, karen.dalevoll@porsgrunn.kommune.no

Dybwikdans Lulla Foto Morten Berentsen (1)
Til toppen