Her kan du gi innspill

Innhold

Hva mener du om forslag til Kommunedelplan for kultur?

Den 23.08.23 i sak 34/23 vedtok Utvalg for barn, unge og kultur at forslag til Kommunedelplan for kultur i Porsgrunn 2024 – 2036 skal sendes ut på høring og til offentlig ettersyn. 

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter på planforslaget fram til fristen, som er utvidet til 25. oktober 2023. 

Dine innspill kan du sende på e-post til: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss: 
Målfrid Hålimoen, prosjektleder, mobil: 415 415 33 
Mariann Eriksen, kultur -og idrettssjef, mobil 950 51 818 

Se presentasjonen av forslag til Kommunedelplan for kultur 2024 - 2036, fra møtet til Utvalg for barn, unge og kultur 23.08.2023.

Til toppen