Visjon - mål

Innhold

Visjon: Flere mestere fra Grenland. Mål: I Grenland er det attraktivt å bo, trene og konkurrere på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Strategi

For å lykkes med toppidrettsstrategien i Grenland er det konkretisert følgende satsningsområder:

Toppidrettskompetanse

 • Bidra til å bygge toppidrettskompetanse i alle ledd i idrettslag med toppidrettsutøvere

Treningskultur

 • Støtte opp om eksisterende og å skape nye toppidrettsmiljøer.

Utdannings- og arbeidstilbud

 • Tilrettelagt studiehverdag for toppidrettsutøvere.
 • Videreutvikle et nettverk av arbeidsplasser for toppidrettsutøvere.

Idrettslagsøkonomi

 • Jobbe for å bedre økonomien til idrettslag med toppidrettsutøvere.

Toppidrettsfasiliteter

 • Tilrettelegge fasiliteter for trening, testing, konkurranse og arrangement på toppnivå.
 • Bidra til tilgjengelige anlegg for toppidrettstrening.
 • Nye og rehabiliterte kommunale anlegg som brukes av toppidrett, skal tilrettelegges for
  toppidrett.

 

213881 Toppidrettsstrategi For Grenland 21X26 V8 9

Suksessfaktorer

Bred forankring

 • Bred forankring i idretten, politikken og administrativt i Grenland. Grenland toppidrettsråd vil være en viktig arena for å sikre fremdrift og ressurser til å gjennomføre handlingsplanen.

Kommunale administrative ressurser

 • Kontaktpunkt for kommunal tilrettelegging og oppfølging av toppidrett er plassert i kommunenes idrett-/kulturadministrasjon.

Økonomi
Gjennomføringen av handlingsplanen krever ulik grad av økonomi.

 • Mindre tiltak kan gjennomføres innenfor eksisterende kommunale rammer i de tre kommunene.
 • Større tiltak vil kreve ny kommunal eller ekstern finansiering.
 • Se på muligheten for en felles toppidrettskoordinator.
 • Nye eller rehabilitering av spesialanlegg vil kreve egne politiske saker i hver kommune.
213881 Toppidrettsstrategi For Grenland 21X26 V8 2
Til toppen