Toppidrettens verdiskapning

Innhold

Toppidrett har flere positive samfunnsmessige gevinster. Det bidrar til lokal stolthet, samhold og identitet for befolkningen.

213881 Toppidrettsstrategi For Grenland 21X26 V8 8

Den kan styre merkevaren og aktiviteten til Grenland som bo-område. Toppidrett er underholdning og en attraksjon som tiltrekker seg mennesker utenfor Grenland.

Eliteserieklubber gir verdiskapning og arbeidsplasser. Odds ballkubb fotball spiller hjemmekamper på eliteserienivå og tiltrekker seg ca. 100 000 tilskuere i sesongen og Gjerpen HK Skien tiltrekker seg flere tusen tilskuere i løpet av sesongen. Dette skaper verdi for næringsliv, kommune og samarbeidspartnere.

Grenland tiltrekker seg flere og større arrangementer. Nasjonale- og europeiske mesterskap har blitt arrangert i vårt område det siste årene, bla.a NM kortbane svømming 2022, NM Orientering 2021, EM rullestolrugby 2022 mm.

Tour of Norway har ved flere anledninger besøkt Grenlandskommunene, og i 2016 hadde Bamble målgang og i 2019 hadde Skien start. Sykkelrittene, med tilhørende sidearrangementer, har stor oppslutning blant publikum. I 2022 arrangerte Skien NM veka med 2 000 deltagere, 750 frivillige og 300 personer som jobbet med kulturprogram. Her ble idrettslag og idrettsanlegg fra nabokommunene involvert. Slike TV-sendte arrangement gir store ringvirkninger til næringsliv, og engasjement for toppidrett på tvers av kommuner. Grenland har plass til flere store toppidrettsarrangementet. Forutsetningene, infrastrukturen og kompetansen er til stede og derfor bør det jobbes for å få flere slike arrangementer til området.

Områder som Skjærgårdshallen, Bamble idrettspark, Kjølnesparken, Skagerak Arena og Skien fritidspark har stort potensiale til å ta imot større arrangementer. Ved større arrangementer bør samarbeid over kommunegrensene stå i fokus.

Miljøer for enkeltidretter på toppidrettsnivå etableres ut fra hvor anlegg og ildsjeler finnes. Dette gir en positiv effekt for nærmiljøene, men også for Grenland som helhet. Disse ildsjelene skaper verdi i seg selv, men det
er også viktig at disse kan knyttes til et toppidrettsmiljø.

Toppidrett skaper rollemodeller og rekruttering til breddeidretten. Det å ha utøvere på toppnivå i Grenland er viktig slik at talentene har noen å se opp til. Kompetanseheving for trenere og utøvere på toppnivå, vil kunne gi verdifull ringvirkninger for breddeidretten.

En felles satsning på toppidrett i Grenland vil gi økt toppidrettsaktivitet, verdiskapning til næringslivet, rekruttering til breddeidretten og oppmerksomhet til Grenland.

Til toppen