Porsgrunn Idrettsråd

Innhold

Porsgrunn Idrettsråd (PIR) skal arbeide for best mulige forhold for idretten innenfor Porsgrunn kommunes grenser.

PIR skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Alle idrettslag i Porsgrunn kommune er tilsluttet PIR.

Ytterligere informasjon kontakt leder Mats Sande Lysa, tlf 93 65 15 99.

mats.sl@hotmail.com

Til toppen