Foredragsholdere

Innhold

Vi serverer et høyt faglig nivå på foredragsholderne.

Roel Driessen – COE Easy Swim Nederland. Roel har vært med og utvikle svømmeopplæringsprogrammene som Easyswim gjennomfører. Han har også utviklet nye kompetansetester «Easyswim diploma» hvor elevene kan vise svømme kompetanse gjennom spennende og varierte øvelser med høye krav til svømmeferdigheter. Deres siste utvikling er en app – Ezzy`s Island, som barna kan laste ned og spille på for å møte utfordringene i de ulike kompetansetestene.
Erik Khile Johnsen – Erik er utdannet kroppsøvingslærer med fordypning i friluftsliv. Han har master i ledelse med fordypning i endringsarbeid og skoleledelse. Erik har vært med i prosjektgruppen som var grunnlaget for Porsgrunn Svømmeskole. Erik jobber nå som rektor i Skien kommune.

Egil G. Gjølme – er førstelektor i kroppsøving og idrett ved NTNU. Egil er hovedinstruktør i Norges livredningsselskap og veileder innenfor elv, hav, kano og livredning i Norges Padleforbund. Egil leder forskergruppa Water Competence ved NTNU og har i lengre tid bidratt i læreplanutvikling og nasjonale kompetansehevingstiltak innen svømmeopplæring.

Merethe Rygh Lindgren – Merethe er kursansvarlig og teamleder i Porsgrunn Svømmeskole. Hun har instruktørutdanningen sin fra Norges livredningsselskap og Norges Svømmeforbund. Merethe har 25 års erfaring med svømmeundervisning, og har i mange år jobbet som praksisinstruktør med instruksjon og veiledning av instruktører.

Lisbet Midtgård Knudsen – Fagleder i Kjølnesbadet og Stridsklevbadet. Instruktør for Porsgrunn Kommune sine 25 badevakter. Ansvar for lønn/timeregistrering, turnus, vikarbehov, instrukser, vannspinning instruktør, vannaerobic instruktør. Er bindeleddet mellom ansatte i badet, kundetilbakemeldinger, renholdsavdelingen og driftsavdelingen til de to kommunale bad i Porsgrunn. Har jobbet ved badene siden 1998, fagleder siden 2019. Pedagogisk utdannelse v/ bachelor barnehagelærer. Instruktør utdannelse via Bad, Park og Idrett.

Til toppen