UKM – Ung Kultur Møtes

Innhold

Stor mønstring av ungdomskultur

Årets UKM foregår 8. og 9. mars i Ibsenhuset!

UKM er Norges største ungdomsfestival og kulturarena for ungdom i alderen 13-20 år. Om lag 25.000 ungdom deltar hvert år, enten som formidlere av ulike kunst– og kulturuttrykk eller som unge arrangører.

Hvert år arrangeres og gjennomføres UKM i alle kommuner i Norge der ungdom deltar med ulike former for kulturuttrykk: musikk, dans, teater, litteratur, visuell kunst, film, design og akrobatikk. Men UKM handler også om andre former for ung delaktighet. Man kan blant annet jobbe som/med ung arrangør, fotograf, media-team, reporter, journalist, lyd/lys, sceneteknisk og konferansier.

Til tross for at hovedfokuset til UKM handler om det som foregår på scenen, er det sosiale og alt som skjer rundt festivalen et like viktig fokusområde. UKM er en arena hvor ungdom kan treffes på tvers av interesser og bygrenser, og etablere nye bekjentskap og danne seg nye opplevelser og erfaringer.

Skien og Porsgrunn kommune samarbeider om å arrangere UKM. For informasjon om årets UKM i Skien og Porsgrunn og aktuelle arrangementer og kurs fremover, besøk nettsiden: https://ukm.no/porsgrunn/ 

Til toppen