Fritidskoordinator for flyktninger

Innhold

Porsgrunn kommune har en egen fritidskoordinator for flyktninger. Koordinatoren legger til rette for at flere kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Sundjordet IF 8

Målet er å få barn og unge mellom 4-20 år med flyktningbakgrunn til å delta i fast fritidsaktivitet. Koordinatoren er et bindeledd mellom flyktningfamilier, aktivitetstilbydere og andre kultur- og fritidsarenaer.

Deltakelse i fritidsaktivitet er viktig for blant annet fysisk og psykisk helse, vennskap, språk, nettverk og skoleresultater. Å delta i fritidsaktivitet skaper tilhørighet og fellesskap.

Kontaktperson: Dania Fakih, Dania.fakih@porsgrunn.kommune.no, Tlf: 415 27 976.

Til toppen