Friluftsliv

Innhold

Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan og Drangedal kommuner er alle medlemmer i Grenland friluftsråd som arbeider med å få flest mulig til å ta del i et aktivt liv under åpen himmel. Avdelingen for plan og miljø bidrar inn i dette arbeidet.

I Grenland finnes det et enormt spenn i natur og muligheter for et variert friluftsliv. Fra de urørte fjellområdene i Skrim til det idylliske øyriket i skjærgården. Fra hundremeterskoger og nærfriluftsliv til store sammenhengende skogsområder. 

Se hjemmesidene til Grenland friluftsråd for mer informasjon.

Til toppen