Willums Draumkvedet-malerier tilbake til kilden

Innhold

Olaf Willums Draumkvedet-malerier skal i sommer utgjøre sommerutstillingen ved Vest-Telemark Museum. Maleriene er en hoveddel av Porsgrunn Kommunes kunstsamling.

Kunstneren Olaf Willums var hele livet dypt opptatt av middelalderballaden om Olav Åsteson. Olav våknet opp 13-dag jul og dro til kirken for å fortelle om de fantastiske synene han hadde hatt om sin ferd gjennom dødens rike. Balladen ble overført muntlig og ble skrevet ned først på 1800-tallet. I dag regnes det som et hovedverk i landets litteraturhistorie.

Willums arbeidet med denne serien på syv malerier i over 30 år. Ved hans død i 1967 ble maleriene kjøpt av Porsgrunn Kommune. Kjøpesummen ble etter avtale med hans familie, gjort til et fond for innkjøp av kunst til kommunens kunstsamling. Du kan lese mer om denne samlingen her.

For dette året er maleriene utlånt av Porsgrunn Kommune til Vest-Telemark Museum. De blir første gang maleriene stilles ut på den plassen som er opphavet til balladen. Det var på trappen til Eidsborg stavkirke Olav Åsteson sto og fortalte sine sambygdinger om sine syner. Stavkirken er i dag en del av Vest-Telemark Museums bygningssamling og formidlingsanlegg på Eidsborg. Stavkirken er en av de best bevarte stavkirkene vi har, og ble bygd en gang mellom 1250 og 1270.

Eidsborg Stavkirke Foto Vest Telemark Museum

Maleriene vil utgjøre årets sommerutstilling ved Eidsborg museum. De vil også danne utgangspunkt for en rekke andre arrangementer og formidlingsopplegg gjennom året. Allerede helgen 17.-18. mars arrangeres det årlige Draumkvedet-seminaret, med tittelen «Draumkvedet i vår tid». Her vil maleriene presenteres, sammen med en rekke foredrag, konserter og forestillinger.

Draumkvedet

Har Draumkvedet noe å fortelle oss også i dag? Nye innfallsvinkler fra ulike fagfelt setter den tradisjonelle Draumkvedet-forskingen i perspektiv. Seminaret setter også søkelys på Draumkvedet som en sanselig opplevelse innenfor flere kunstformer, og inkluderer også en konsert, lydkunst og sceniske presentasjoner. En framføring av Draumkvedet i Eidsborg stavkirke er en fast del av seminaret.

Årets sommerutstilling åpner 29. april.


Klikk her for billett og mer informasjon om Draumkvedet-seminaret på Vest-Telemark Museum


Les mer om Olaf Willums og Draumkvedet-maleriene på Digitalt Museum

Vest Telemark Museum Eidsborg Foto Vest Telemark Museum
Til toppen