Skolefilmuker 2024

Innhold

Hvert år i uke 10 og 11 inviterer Den kulturelle skolesekken i Porsgrunn og Filmsenteret Charlie, alle kommunens grunnskoleelever (1. – 10. trinn) til skolefilmuker.

Dette arrangementet har vist seg å være svært populært de seneste årene, og vi forventer at det vil komme i underkant av 3000 grunnskoleelever til kinoen i løpet av disse dagene.
Tilbudet er helt gratis for skoler og elever å være med på.

- Uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har, så er dette et tilbud som skal gå ut til alle, og derfor syntes vi i den kulturelle skolesekken (DKS) at gratis skolefilm er viktig, sier DKS-koordinator Lars Aas.

Målet med dette årlige DKS-arrangementet er å gi alle grunnskoleelevene i kommunen et møte med kulturuttrykket film på en best mulig måte, og film er som kjent best på kino.
Elevene får gode filmopplevelser og et møte med kinoen som kulturarena i kommunen.

Skolene melder seg på, og har fått en variert og tilpasset valgmeny av filmer for de ulike trinnene. Flere av filmene har også tilgjengelig undervisningsmateriell som kan tas i bruk i klasserommet før eller etter kinoopplevelsen.

DKS-Porsgrunn og Filmsenteret Charlie ønsker velkommen til skolefilmuker 2024!

Til toppen