Porselenseminar: "Fra kopp til skår"

Innhold

Porselensmuseet, Kunsthall Grenland og Porsgrunn kommune inviterer til porselenseminar 12. november i Sliperiet på Porsgrunds Porselænsfabrik AS.

FRA KOPP TIL SKÅR – hva har verdi i vår tid?
I mange år var fjordbunnen nedenfor porselensfabrikken dekket av porsselenskår; en skjult skatt for noen, til forargelse for andre. ”Skårstranda” fortalte PP-historien på en sin egen måte – men i høst var den borte! Med utgangspunkt i denne skjulte skatten og oppdagelsen av dens forsvinning, inviterer vi til dagseminar på PP, om porselenet og keramikken som materiale, naturresursene og forvaltningen og verdisettingen av nasjonal kulturarv. Hva har verdi i vår tid – både menneskelig og kulturelt? Og hva vil være viktig for oss i fremtiden?
Som bakteppe ligger porselensindustriens og håndverkets kår i dag; med nedleggelser og utfasing forsvinner viktig håndverk og kunnskap, overført og utviklet gjennom tidene.
Til å belyse tematikken kunsthistorisk, samfunnsvitenskapelig og politisk har vi invitert følgende sterke og innovative stemmer.

FRA KOPP TIL SKÅR ..
Tid: 12. november kl 10.00 - 15.00
( fra 15.00 - ; i byen og i Kunsthall Grenland )
Sted : Sliperiet på Porsgrunds Porselænsfabrik AS

09.30 Kaffe og Søtt
10.00 Velkommen ved vertskapet
Omvisning i Porselensmuseet og produksjonen

10.30 Åpning av seminaret ved Maja Foss Five - leder av utvalg for kultur, folkehelse ,tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark Fylkeskommune

10.45 En kunsthistoriker “Fortellinger om porselen”
-En kunsthistorisk redegjørelse for porselen som objekt, avbildning og inspirasjonskilde i koloniale Mexico. Ved Stephanie Serrano Sundby.

11.30 En Kunstner . "Dagen uten Leire" - Om hvordan menneskers nyvinninger, bruk og overforbruk forandrer materiallandskapet, og slik vår kunnskap og forståelse om det vi har i rundt oss. Ved Toril Redalen

12.00 Lunch

13.00 En Arkeolog «Hva er et kulturminne og hva blir kulturminner?» Hvilken posisjon i samfunnsdebatten har kulturminnevernet . Ved Terje Gansum, seksjonsleder for Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

13.45 En Gründer - “Biter av porselen i en verden av bytes" - Om hvorfor tradisjonelle merkevarer og lokal håndverks- og industriproduksjon igjen står foran store muligheter i en global digital verden. Ved Aleksander Farstad

14.30. Oppsummering ved Hilde Forberg Andersen , lokalpolitiker og gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne, Porsgrunn

15.00 Guidet porselensvandring gjennom byen

16.00 Omvisning i utstillingen 4+4 I Kunsthall Grenland Ved kunstnerne Eyvind Solli Andreassen og Thomas Iversen

17.00 Frivillig mingling & mat i Ælvespeilet

Om Toril Redalen :
Toril Redalen har tatt Master i keramikk ved Kunsthøyskolen i Bergen og bor og arbeider i Trondheim. Hun er opptatt av hvordan et materiale tar eller får plass i vår tilværelse. Hennes prosjekter er ofte tilknyttet kulturhistorie, kulturgeografi og hva et materiale kan være.

Om Stephanie Serrano Sundby:
Stephanie Serrano Sundby er kunsthistoriker, utdannet fra Universitetet i Bergen. Hun bor i København og arbeider som utstillingsvert for Copenhagen Contemporary, tidligere som kommunikasjons og kuratorassistent for biennalen Alt_Cph_2020:Patterns in Resistance. Serrano Sundby er også freelance kunstformidler og har bidratt til Tidsskriftet Kunsthåndverk, Periskop - Forum for kunsthistorisk debat, Gitte Jungersens bok Ceramic Works (2018) og Kunstpodden.

Om Aleksander Farstad:
Aleksander er leder av New Normal Group, en aktiv eier av vekstselskap med misjon å utvikle bedrifter som ved bruk av programvare og teknologi, som utfordrer den nye normalen innen ulike industrier. Han er utdannet økonom og matematiker, med en lidenskap for produktdesign og merkevarer og har de siste 20 årene med en lokal forankring bygget flere teknologiselskap med globale fotavtrykk.

Om Terje Gansum,
Fil. dr. fra Universitetet i Göteborg, og Mag art. i Nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Er opptatt av bruk av kulturarv, vitenskapsteori og samfunnsutvikling.

Billetter : Ordinær : kr 450,- inkl lunch
Studenter: kr 250,- inkl lunch
Bindende påmelding og kjøp av billetter via Ælvespeilets billettsystem.
Påmeldingsfrist 6.november 2020
Påmelding: https://www.elvespeilet.no/event/seminar-fra-kopp-til-skar/
Arrangører: Porselensmuseet , Telemark Museum / Kunsthall Grenland / Porsgrunn kommune
Foto: Dag Jenssen

Til toppen