Nå er kommunens kunstsamling på nett

Innhold

Porsgrunn kommune har en variert og interessant kunstsamling. Nå registreres og digitaliseres kunstverkene, og første del av samlingen publiseres i disse dager på nettjenesten Digitalt Museum.

Gita Norheim_Videre uten vinger

Se de første tilgjengelige verkene fra Porsgrunn kommunes kunstsamling på digitalt museum HER

Porsgrunn kommune holder nå på å registrere og digitalisere hele kommunens kunstsamling. Det vil gjøre kommunens kunst lett tilgjengelig for innbyggerne og alle andre interesserte. Målet er å gi innbyggerne og ansatte muligheten til å lære mer om den kunsten de omgås i det daglige, der den henger i kommunale ganger og møterom, eller står rundt om ute i byen.

Deler av samlingen, på til sammen rundt 1000 verk, blir nå gjort tilgjengelig gjennom tjenesten Digitalt Museum - en stor database som brukes av norske museer og gallerier. Digitaliseringsarbeidet vil pågå utover i 2021, og arbeidet ventes å være ferdig til høsten.

Samlingen er variert, både hva gjelder formater og teknikker så vel som i tid. De eldste bildene strekker seg tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, de siste verkene er av helt ny dato. Her er alt fra skisser og tegninger til grafikk og malerier til avanserte installasjonsverk. Alt skal registreres og presenteres digitalt.

Den delen som publiseres nå har særlig vekt på norsk etterkrigs-grafikk. I hovedsak dekker den kunstgaven Porsgrunn fikk i og med kjøpet av maler Olaf Willums maleriserie «Draumkvedet» i 1968. For kjøpesummen ble det opprettet et legat som i mange år ble brukt til å kjøpe inn verk av sentrale norske kunstnere. Slik fikk Porsgrunn Kommune en grafikksamling av høy kunstnerisk verdi, som dekker et bredt spekter av norsk etterkrigsgrafikk med arbeider av fremtredende kunstnere som Willibald Storn, Arne Bendik Sjur, Trond Botnen, Knut Rumohr, Ludvig Eikaas, Per Kleiva og Gunnar Gundersen, for å nevne noen. Sentrale deler av utstillingen står i dag utstilt i Porsgrunn Rådhus.

På Digitalt Museum i dag presenteres denne samlingen med en egen artikkel. Det er også skrevet en artikkel om maleren Paul Linaae, som på begynnelsen av 1800-tallet portretterte Porsgrunn by gjennom en rekke tegninger og malerier; flere av disse er i kommunens eie.

Porsgrunn kommune har også en omfattende samling med offentlige verk - alt fra historiske byster til innkjøpte monumentale verk, samt nye installasjonsverk gjort i forbindelse med nybygg av kommunale institusjoner. Siden 2000 er det avsatt midler via investeringssummen til kunstprosjekter ved kommunale nybygg. På denne måten har Porsgrunn kommune anskaffet flere verk av sentrale norske samtidskunstnere, til glede for kommunens befolkning. Disse skal også presenteres på Digitalt Museum i løpet av året.

Du finner Porsgrunn Kommune på digitalt Museum på denne adressen: https://digitaltmuseum.no/owners/PKK

Forsidebilde: Paul Linaae (1791-1866) – bilde med motiv av Porsgrunn by, malt ca 1820. Linaae er en av våre sentrale bymalere, og mye om byens historie og utbredelse kjenner vi i dag gjennom hans mange skisser og malerier.

Kai Fjell (1907-1989)
Til toppen