Lokalhistorie på Digitalt Museum

Innhold

På Digitalt Museum kan du lese artikler om byens rike kultur- og lokalhistorie. Først ute er en artikkel om byens arkitekturhistorie.

Ta meg til Digitalt Museum

Porsgrunn har en lang og innholdsrik historie. Byen oppstod som handelsplass for tømmer, underlagt Skien, men vokste seg etter hvert viktig og sto så stødig på egne ben med egne sagbruk, skipsbygging og handel. Utover på 1800-tallet fikk byen flere industrielle foretak, og er i dag et av landets viktigste industristeder. Tungindustri og prosessindustri eksisterer fortsatt, men er nå langt på vei inn i det grønne skiftet.

Rådhuset 1905

På Digitalt Museum kan du nå lese artikler om byens rike kultur- og lokalhistorie. Først ut er en artikkel om byens arkitekturhistorie.

Har du tips til noe av lokalhistorisk interesse som burde belyses? Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen.

Ta meg til Digitalt Museum

Telegrafbygningen
BR Hvalenkroken 44
Til toppen