Lokalhistorie på Digitalt Museum

Innhold

På Digitalt Museum kan du lese artikler om byens rike kultur- og lokalhistorie. Først ute er en artikkel om byens arkitekturhistorie.

Porsgrunn har en lang og innholdsrik historie. Byen oppstod som handelsplass for tømmer, underlagt Skien, men vokste seg etter hvert viktig og sto så stødig på egne ben med egne sagbruk, skipsbygging og handel. Utover på 1800-tallet fikk byen flere industrielle foretak, og er i dag et av landets viktigste industristeder. Tungindustri og prosessindustri eksisterer fortsatt, men er nå langt på vei inn i det grønne skiftet.

Rådhuset, i forbindelse med en markering for unionsoppløsningen i 1905. Det nye Rådhuset ble innviet samme år. Bygget erstatte den gamle Kammerherregården, som brant i 1901. Arkitekt er Haldor Larsen Børve.
Rådhuset, i forbindelse med en markering for unionsoppløsningen i 1905. Det nye Rådhuset ble innviet samme år. Bygget erstatte den gamle Kammerherregården, som brant i 1901. Arkitekt er Haldor Larsen Børve.

På Digitalt Museum kan du nå lese artikler om byens rike kultur- og lokalhistorie. Først ut er en artikkel om byens arkitekturhistorie.

Har du tips til noe av lokalhistorisk interesse som burde belyses? Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen.

Ta meg til Digitalt Museum

Telegrafbygningen i Skolegt. 2. Et hovedverk innen funksjonalistisk arkitektur i Porsgrunn. Bygget ble reist i 1948 og er  tegnet av Knut Øverland, da han var ansatt hos Børve og Borchsenius. Porsgrunn. Enkelt og strengt i formen, kledd med tegl, Porsgrunnsmarmor og har kobbertak.
Telegrafbygningen i Skolegt. 2. Et hovedverk innen funksjonalistisk arkitektur i Porsgrunn. Bygget ble reist i 1948 og er tegnet av Knut Øverland, da han var ansatt hos Børve og Borchsenius. Porsgrunn. Enkelt og strengt i formen, kledd med tegl, Porsgrunnsmarmor og har kobbertak.
Hvalenkroken 44 på Heistad. En privatbolig som ble tegnet ut fra en tidligere hytte. Boligen ble tildelt Porsgrunn kommunes Byggeskikkpris for 2021. Foto: Tor Arild Danielsen
Hvalenkroken 44 på Heistad. En privatbolig som ble tegnet ut fra en tidligere hytte. Boligen ble tildelt Porsgrunn kommunes Byggeskikkpris for 2021. Foto: Tor Arild Danielsen
Til toppen