Kulturrådsstøtte til Kunsthall Grenland

Innhold

Kulturrådets arrangørutvalg for visuell kunst har bestemt at Kunsthall Grenland får tilskudd gjennom arrangørstøtteordningen for 2022. Kunsthallen får også ros for evnen til nytenkning.

Kulturrådet skriver i sin pressemelding, at Kunsthall Grenland mottar 600 000 kroner gjennom arrangørstøtteordningen for visuell kunst. Ordningen skal styrke, opprettholde og utvikle arrangører i det visuelle kunstfeltet gjennom langsiktig virksomhetsstøtte.

I tillegg mottar Kunsthallen også 640 000 kroner fra tilskuddsordningen ARENA. Pengene skal brukes til ombygging og tilpasning av permanente produksjonslokaler for 1400° i sliperihallen på Porsgrunds Porselensfabrikk, til et verksted og senter for samtidsporselen. 

Kunsthallen har gjennomført en betydelig strukturell omorganisering og profilendring, som har ført til et spissere kunstnerisk uttrykk; å utvikle samtidskeramikk som fagfelt, og bruk av porselen som materiale i kunst.

- Kunsthall Grenland har kommet sterkt tilbake på arrangørsstøtteordningen, etter at de har klart å redefinere seg selv. Institusjonen er blitt et ressurssenter for kunstnerisk utforskning av porselen, via fornyede strategiske partnerskap, satsing på ny kunstproduksjon, samt med en interessant og spisset utstillingsprofil, sier rådsmedlem og leder arrangørutvalget for visuell kunst Luba Kuzovnikova.

Andreas Rishovd, daglig leder av Kunsthall Grenland, uttaler:

- Jeg setter stor pris på at vi mottar Arrangørstøtte fra NKR for 2022. Arbeidet med å etablere et nytt tilbud/verksted for kunstnere som ønsker å arbeide med materialet porselen, gjør det mulig for kunsthallen å videreføre en lang og viktig tradisjon i vår region, der kunstneren møter fabrikken.

Kilde og full begrunnelse finner du her:

Norsk Kulturråd – Bygger bro mellom kunst og industri

Foto: Dorte Krogh, fra nordisk kunstner residens på Verksted 1400grader/ PP august 2021. Kunstnere på bildet: Anne Tophøj (DK), Mette Hannemann (DK), Ann-Britt Haglund(Sv).

 

Til toppen