Kulturpris, idrettsstipend og bygg- og restaureringspris

Innhold

Kulturprisen 2021 gikk til Bjørn Bremdal under lørdagens prisutdeling i Ælvespeilet, hvor også idrettsstipend og bygg- og restaureringsprisene ble delt ut.

Kultur- og idrettssjef Mariann Eriksen og ordfører Robin Kåss delte i dag ut heder og ære til en ildsjel som formidler lokalhistorie i levende bilder, folka bak flotte bygninger og store idrettsalenter.

Kulturprisen til Bjørn Bremdal
Årets kulturprisvinner spiller en nøkkelrolle i å bevare og formidle Grenlands historie i levende bilder. Her er noen ord fra Kulturpriskomiteens begrunnelse.

Bjørn Bremdal får prisen for sitt mangeårige arbeid med å spore opp, bevare og formidle historisk film fra Grenland. Bremdal har drevet med dette siden 1970/80-tallet og har gjennom en årrekke funnet frem til et imponerende stort antall filmer. Filmene viser alle sider ved samfunnslivet i Porsgrunn og distriktet. Filmene er digitalisert med tanke på bevaring og tilgjengeliggjøring og siden formidlet, bl.a. gjennom programserie på TV Telemark og i salg gjennom video og DVD. Uten Bremdals innsats, i hovedsak på idealistisk grunnlag, ville det meste av denne historiske filmskatten gått tapt.

Byggeskikkprisen til Hvalenkroken 44
Årets vinner av Byggeskikkprisen går til en bolig som ligger i et tidligere hytteområde, som i senere år ble omregulert til bolig.

På tomta lå det tidligere en hytte med et anneks.

Annekset er revet, men hytta ble beholdt og er i dag en del av den nye boligen.

Sammen danner hytte og ny boligdel en harmonisk helhet, godt tilpasset eksisterende terreng og med en material- og fargebruk som knytter boligen til stedet.

Det arkitektoniske uttrykket viser at boligen er et samtidig bygg, med en villet form og et uttrykk hvor bruk av varierende vindusformater framhever boligens åpne og innadrettede rom.

Boligen framstår med en enkel materialbruk, med jernvitrol-behandlet trekledning og dobbelt-falset metallkledning på taket, materialer som begge blir finere med årene.

Årets byggeskikkpris tildeles Hvalenkroken 44, 3943 Porsgrunn.

Eier: Mohammad og Annette El-Agroudi
Arkitekt: Børve Borchsenius Arkitekter AS

Restaureringsprisen til Storgata 174
I 2019 ble det bestemt å dele Byggeskikkprisen i to priser, for også å kunne hedre de som gjør en innsats for å bevare det eksisterende særpreget som byen vår har.

Dette gjelder kanskje i særstilling årets vinner, som kunne valgt en helt annen løsning enn den han gikk for.

Årets restaureringspris går til en bygning som betyr mye for Porsgrunns bybilde og det historiske trehusmiljø på Osebro.

Hovedbygningen i bygningskomplekset ble totalskadet i brann våren 2018.

Når en sentral bygning i et gammelt trehusmiljø brenner, avstedkommer det ofte diskusjoner om hva som skal erstatte det som er gått tapt. I dette tilfellet uteble diskusjonen.

Eieren var klar i sin sak – bygningen skulle gjenreises som den var.

Det var gode grunner for et slikt valgt, bla. sto begge sidebygningen igjen nesten uskadde og det ville vært en vanskelig estetisk oppgave å lage en helhet av komplekset uten en gjenoppbygging.

I dag står bygningen ferdig.

Utad framtrer den som en kopi av den nedbrente, med både gjenkjennelig detaljering og fargebruk. Innvendig er bygget reist etter dagens strenge krav til tilgjengelighet, energi og tekniske løsninger, og gjør at bygget framstår som et funksjonelt bygg for framtiden, men med tydelige formale røtter til en annen tid.

Eier: Harald Skogen
Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Gunnar Dale

Idrettsstipend
I Porsgrunn finnes det mange aktive lag og foreninger hvor barn og unge kan utvikle sine talenter. Porsgrunn Kommunes idrettsstipend er opprettet for å være til hjelp for lovende utøvere i deres utvikling.

Stipendet skal motivere og stimulere til videreutvikling av idretten, gjennom at utøvere fortsatt ønsker å drive sin idrett som gode ambassadører for kommunen.

Det deles i år ut tre stipend a 10 000kr.

Victoria Kingdom-Clark fra Grenland Ryttersportsklubb.
Norsk landslagsutøver for ponni i 2017 og 2018, har tidligere tatt flere medaljer i NM og ble i 2020 Norgesmester for ponni.

Tora Bøgeberg Lilleaas fra Eidanger IL.
Hun fyller 16 år i år, men har allerede i flere år oppnådd resultater helt i Norges-toppen.

Lilleaas har satt flere aldersrekorder i Telemark på 100 og 200 meter, som er hennes foretrukne løpslengder. I disse øvelsene er hun allerede blant de aller beste i landet.

Sunniva Øvre-Eide fra Grenland Klatreklubb.
Hun har svært gode resultater nasjonalt, med 3 NM-gull i yngre junior i led og buldring, og en 2. plass i NM buldring som første års utøver i klasse eldre junior.

Internasjonalt er det et ekstremt høyt nivå blant unge klatrere. Utøveren imponerte derfor stort da hun i 2018 ble nr.13 i junior-VM i Moskva. Hun har også en rekke solide plasseringer i nasjonale og europeiske konkurranser.

Vi gratulerer årets prismottakere!

Til toppen