Informasjonsmøte: «Møtepunkt ung fritid Heistad»

Innhold

Tirsdag 25. april er det informasjonsmøte om prosjektet «Møtepunkt ung fritid Heistad» på Lundedalen fritidssenter. Lær om revitaliseringen av tilbudene i kommunens fritidsklubber, og del dine innspill.

Dato: tirsdag 25. april 2023
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Sted: Lundedalen fritidssenter (Industrivegen 4, 3940 Porsgrunn)
For hvem: Lokalbefolkningen på Heistad og andre interesserte

I dag har ungdom med tilknytning til Heistad et fritidstilbud og en møteplass på Lundedalen fritidssenter. I løpet av 2026 blir disse lokalene utilgjengelig for oss på grunn av veiutbygging. Det arbeides med å revitalisere tilbudene i kommunens fritidsklubber, og på Heistad har vi satt i gang prosjektet «Møtepunkt ung fritid Heistad». Dette er et samarbeid mellom Heistadskolene, idrettslaget HEI og fritidsavdelingen i Porsgrunn kommune.

Deltakelse i sosiale fellesskap og aktiviteter er en viktig verdi i samfunnet. Ifølge Ungdata- undersøkelsen, deltar 60% av dagens ungdom på organisert aktivitet, men målet i Fritidserklæringen er at all ungdom skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Et fritidssenter kan være en arena for å nå flere av disse ungdommene som kan ha andre interesser. Vår tanke er at samordnet bruk av ressurser, og en videreutvikling av samarbeidet mellom ansatte i fritidsklubben, miljøarbeidere og andre frivillige krefter kan bidra til å skape et bredere tilbud slik at vi kan nå ut til enda flere ungdommer.

Formålet med dette møtet er å informere om prosjektet som er igangsatt, samtidig som vi ønsker å åpne opp for innspill og spørsmål.

Til toppen