Hvem har gjort årets frivilliginnsats?

Innhold

For tredje gang skal Frivillighetsprisen deles ut og den hyggelige begivenheten finner sted under Frivillighetskonferansen i Ælvespeilet, 23.januar 2020.

Fjorårets vinner - Brukerrådet ved Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter

Hvem som helst kan komme med forslag til kandidater og prisen kan gis både til organisasjoner og til enkeltpersoner. Fristen for å fremme forslag er 1.november.

Prisen skal gis til noen som har utmerket seg med frivillig engasjement, til beste for kommunens innbyggere. Prisen er på 25 000 kr pluss et diplom. Den frivillige innsatsen kan ha foregått over lengre tid, eller være knyttet til et tidsavgrenset prosjekt. Det mangfoldet som ligger i frivilligheten med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid også være gjenspeilet i fht at det skal være et mangfoldig utvalg av prisvinnere. Tidligere prismottakere er Inger Lauklid (2017) og brukerrådet ved Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter (på bildet).

Har du forslag? Send disse til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller i post til: Porsgrunn kommune, Virksomhet for kultur og idrett, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Les her for mer utfyllende informasjon om Frivillighetsprisen: http://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet/frivillighetspris/

Til toppen