Himmelkule ved Tveten ungdomsskole

Innhold

Ny skulptur på plass på Tveten ungdomsskole. Porsgrunn kommune har lang tradisjon med kunst i offentlig rom. 17. januar 2023 ble kunsten på Tveten skole overlevert og «markert».

De som har deltatt i kunstutvalget er leder er politiker Lillian Elise Esborg Bergane, lærerne Merete Sjøli Pedersen og Elisabeth Fosheim Grave og kunstkonsulent Grete Hald. I tillegg har byggets prosjektleder og virksomhet for kultur bidratt i prosessen.

Kunstutvalget har hatt som overordna mål at kunsten på skolen skal bety noe både for dagens elever og elver langt frem i tid. De sier videre:

Elevene er i aldersgruppen 13-16 år og det er ønskelig at kunsten på Tveten ungdomsskole skal snakke til denne ungdomsgruppen på en eller annen måte. Det er også ønske at kunsten skal virke utfordrende, stimulerende og inspirerende for ungdom. Kunsten kan også være med på å profilere skolen, gi den sin egen identitet.

Hvem har laget kunsten?
Det er kunstner Bente Sommerfeldt-Colberg som i 2021 fikk tilbud om, og takket ja, til oppdraget om å lage kunst til Tveten ungdomsskole. Parallelt med at skolebygget har reist seg og tatt form, har kunstneren skapt og produsert verket som har fått navnet «Himmelkule».

Hva er det for slags skulptur?
Det er en stor, rund, blank blå kule i lakkert alluminium som hviler på et lite fundament i elevenes uterom. Kula kan betraktes på avstand ute, innenfra klasserommene og fra byggets annen etasje. Når man nærmer seg ser man utallige små ovale åpninger som alle har en liten cymbal hengende. Slår man på disse skapes lyd, hver cymbal med sin egen klang. Slik kan skulpturen både gi visuelt liv i uterommet, men også aktivisere/aktiviseres.  

Hvordan blir kunst til?
Det er flere enn kunstneren som involveres i prosessen med en slik produksjon. Derfor er kunstprosjektet og prosessen bak dokumentert i en liten film. Slik kan både kunstverk og dokumentasjon kan bli brukt i framtidig undervisning og gi innsikt i hvordan Himmelkula ble til. Hele filmen er klar til skolestart høsten 2023.   

IMG 1224
IMG 1225
Til toppen