Herøya Industriparks Kulturfond har delt ut sine priser.

Innhold

Rockeklubben i Porsgrunn, Bjørn Bremdal og Monica Fossedal Lauritsen er alle prisvinnere.

Stiftelsen Herøya Industriparks Kulturfond delte ut sine priser i Ælvespeilet i torsdag 4. november. 

  • Rockeklubben i Porsgrunn mottok kulturprisen for 2020 på 35 000 kr.
  • Bjørn Bremdal og Monica Fossedal Lauritsen mottok hver sin ildsjelpris og 15 000 kr.

Vi gratulerer!

Les mer om utdelingen og mottakerne på Herøya Industripark sin sider.

Om Stiftelsen Herøya Industriparks Kulturfond
Stiftelsen Herøya Industriparks Kulturfond har som formål å fremme kulturlivet i Grenland ved å yte økonomiske bidrag til kulturaktiviteter, både gjennom direkte prosjektbidrag og ved utdeling av kulturpris og stipendier. Kulturprisen skal gå til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig verdifull innsats innen det lokale kulturlivet i Grenland.

Pengene som deles ut til kulturformål er avkastningen fra fondet som ble opprettet da Hydro solgte Herøyahuset til Porsgrunn kommune i 1985. Rentene har gått litt opp og ned disse årene, og tildelingene til kulturformål har dermed variert litt.

På de 36 årene fondet har eksistert har kulturlivet i Grenland blitt beriket med flere millioner kroner.

Prisvinnere Herøya Kulturfond
Til toppen