Grønt lys for idretten

Innhold

Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet har fått 10 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til tilskuddsordningen Grønt lys for idretten.

Tilskuddsordningen Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Dette skal gjøres ved å legge om fra lyskilder med eldre teknologi til LED-belysning med styringssystem.

Idrettsanlegg som er støtteberettiget er lysanlegg utendørs som kvalifiserer til spillemidler. Det må forberedes en spillemiddelsøknad til prosjektet dere søker støtte til. Ta kontakt med idrettsråd og kommune ved behov. 

Mer informasjon her: Grønt lys for idretten (idrettsforbundet.no)

Til toppen