Fra kopp til skår - seminar om porselen.

Innhold

Bli med på seminar om porselenskunst fredag 12. november.

Porselensmuseet, Telemark Museum / Kunsthall Grenland og Porsgrunn kommune i samarbeid med Gea Norwegica Geopark inviterer til seminaret "Fra kopp til skår". Informasjon om påmelding finner du litt lenger ned i teksten.

FRA KOPP TIL SKÅR...
Tid: 12. november kl 10.00 - 15.00
Sted: Porselensmuseet

FRA KOPP TIL SKÅR – hva har verdi i vår tid?
I mange år var fjordbunnen nedenfor porselensfabrikken dekket av porselensskår; en skjult skatt for noen, til forargelse for andre. ”Skårstranda” fortalte PP-historien på en sin egen måte – men plutselig var den borte! Med utgangspunkt i denne skjulte skatten og oppdagelsen av dens forsvinning, inviterer vi til dagseminar på PP, om porselenet og keramikken som materiale, naturresursene og forvaltningen og verdisettingen av nasjonal kulturarv. Hva har verdi i vår tid – både menneskelig og kulturelt? Og hva vil være viktig for oss i fremtiden?
Som bakteppe ligger porselensindustriens og håndverkets kår i dag; med nedleggelser og utfasing forsvinner viktig håndverk og kunnskap, overført og utviklet gjennom tidene.
Til å belyse tematikken kunsthistorisk, samfunnsvitenskapelig og politisk har vi invitert følgende sterke og innovative stemmer.

Program for dagen
09.30 Kaffe og Søtt

10.00 Velkommen ved vertskapet
Introfilm og dreiedemo ved keramiker Michael Geertsen (DK)

10.45 Åpning av seminaret ved Maja Foss Five - leder av utvalg for kultur, idrett, folkehelse og tannhelse i Vestfold og Telemark Fylkeskommune

11.00 En kunsthistoriker “Fortellinger om porselen”
-En kunsthistorisk redegjørelse for porselen som objekt, avbildning og inspirasjonskilde i koloniale Mexico.
Ved Stephanie Serrano Sundby.

11.45 En Kunstner . "Dagen uten Leire" - Om hvordan menneskers nyvinninger, bruk og overforbruk forandrer materiallandskapet, og slik vår kunnskap og forståelse om det vi har i rundt oss. Ved Toril Redalen

12.15 Porselensstipendet 2021 .
Stipendet går til Olia Gorohova og deles ut av ordfører Robin Kåss

12.30 Lunch

13.00 En Geolog «Naturarv og Kulturarv – to sider av samme sak ?»
Ved Kristin Rangnes, daglig leder Gea Norvegica unesco global geopark.

13.45 En Gründer - “Biter av porselen i en verden av bytes" - Om hvorfor tradisjonelle merkevarer og lokal håndverks- og industriproduksjon igjen står foran store muligheter i en global digital verden. Ved Aleksander Farstad

14.30. Visning Michael Geertsen

15.00 En grønn politiker oppsummerer
ved Hilde Forberg Andersen , lokalpolitiker og gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne, Porsgrunn

15.15 Vel hjem og god helg

Billetter:
Ordinær : kr 450,- inkl. lunch
Studenter: kr 250,- inkl. lunch
Påmeldingsfrist: 6. november 2021
Påmelding: https://bit.ly/3FM8Fix
Arrangører: Porselensmuseet , Telemark Museum / Kunsthall Grenland og Porsgrunn kommune i samarbeid med Gea Norwegica Geopark
Seminaret er støttet av Norske Kunsthåndverkere , Norske kunstforeninger og Telemark og Vestfold fylkeskommune.

 

Om Toril Redalen
Toril Redalen har tatt Master i keramikk ved Kunsthøyskolen i Bergen og bor og arbeider i Trondheim.
Hun er opptatt av hvordan et materiale tar eller får plass i vår tilværelse. Hennes prosjekter er ofte tilknyttet kulturhistorie, kulturgeografi og hva et materiale kan være.

Om Kristin Rangnes
Kristin Rangnes er daglig leder i Nordens første Globale Geopark, Gea Norvegica UNESCO Global Geopark. Hun er geolog, med erfaring fra industri, miljøgeologi, undervisning og som ansvarlig for de geologiske samlingene ved Universitetsbiblioteket, UiO. Hun er en av redaktørene for verket Landet blir til - Norges geologi, som er utgitt både på norsk og engelsk. I det internasjonale geopark knettveket er hun koordinator for de europeiske geoparkene og kasserer i den globale delen. Som leder av Geoparken driver hun mye med formidling, både innenfor naturarven og sammenhengene med vår historie og kulturarv.

Om Stephanie Serrano Sundby
Stephanie Serrano Sundby er kunsthistoriker og skribent. Hun skriver fast for Tidsskriftet Kunsthåndverk og har bidratt til flere episoder av Kunstpodden. Serrano Sundby har nettopp flyttet tilbake fra København, hvor hun blant annet har jobbet på kunstsenteret Copenhagen Contemporary og biennalen Alt_Cph2020: Patterns in Resistance. Hun arbeider for tiden som kommunikasjonskoordinator for Unge Kunstneres Samfund (UKS), her i sammenheng med UKS sin jubileumsutstilling. I arbeidet som skribent er Serrano Sundby interessert i teorier som nymaterialisme, spesielt i relasjon til temaer som natur, teknologi og kropp.

Om Aleksander Farstad
Aleksander er leder av New Normal Group, en aktiv eier av vekstselskap med misjon å utvikle bedrifter som ved bruk av programvare og teknologi, som utfordrer den nye normalen innen ulike industrier. Han er utdannet økonom og matematiker, med en lidenskap for produktdesign og merkevarer og har de siste 20 årene med en lokal forankring bygget flere teknologiselskap med globale fotavtrykk.

My Post
Til toppen